hökmfərma

hökmfərma
is. <ər. hökm və fars. . . . fərma> Hökm sürmə, hökmran olma. Lakin . . <Muxtar> sabaha qədər yata bilmədi, tərəddüd yenə hökmfərma idi. Ç.. Hər tərəfdə bir qəbiristan sükutu hökmfərma idi. M. S. O.. Hökmfərma olmaq – 1) hökm sürmək, hökmran olmaq. <Cavad bəy:> . . Şərqdə hər zülm fot olacaq, ədalət, insaniyyət hökmfərma olacaq. . . N. Vəzirov; 2) məc. çox yayılmaq, şiddət göstərmək. <Xarrat:> Nə edəsən ki, məhəlləmizdə hökmfərma olan bir gözağrısı hasil oldu, buna sirayət etdi. T. Ş. S.. . . Kərimovun səsi ətrafda hökmfərma olan gözəl ahəngi pozdu. . H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • hökmfərma — ə. və f. bax: hökmran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hökmran — <ər. hökm və fars. . . . ran> 1. is. Hökmdar, diktator. <Ruhani:> Rəiyyəti hökmranlar itaətində saxlayan, onlara tabe etdirənlər biz ruhanilərik. . S. S. A.. <Fitnə:> Taxta sahib olan zaman; Çox gənc idi bu hökmran. . A. Ş.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmranlıq — is. 1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq. Hökmranlıq etmək – hakimiyyət sürmək, hakimiyyət başında durmaq. <Hüsnübəyimin:> Belə də iş olar? Çoban qızı gəlib bizim üstümüzə hökmranlıq eləsin? İ. Məlikzadə. // məc. Ağalıq etmək, hökm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşrutiyyət — bax məşrutəçilik. Osmanlıya gəldikdə, burada dəxi məşrutiyyət verilir ki, bu dəxi heç kəsin yuxusuna gəlməz bir vaqiə idi. F. K.. <Şeyx Məhəmməd:> Biz deyirik ki, ölkəmizdə həqiqi bir məşrutiyyət hökmfərma olmalı, şəxsi nüfuz və imtiyazlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”